Skip to main content

Mötesplatsen för motorintresserade individer!

Motorsport har alltid varit ett stort intresse för många av Karlskogas invånare. Syftet med klubben är att samla alla motorintresserade personer för att tillsammans hjälpas åt för att främja motorsporten.